About Us
Line
Kompanija Termoelektro DOO je osnovana 22. maja 1948. godine, pod imenom “Elektrogradnja” i do trenutka dobijanja sadašnjeg naziva, »Termoelektro« je prolazio kroz različite faze transformacija, počevši od:
  • odvajanja projektantske organizacije, 1950. godine,  pod nazivom »Termoelektroprojekt« a kasnije »Energoprojekt«,
  • integracije sa »Elektrosrbijom«, 1970. god,  i formiranja jedinstvenog preduzeća pod nazivom »Minel«
  • izdvajanja R.O. za projektovanje, montažu i transport iz   »Minel« i ponovnog stvaranja »Termoelektro«, 1978. god.,
  • konstituisanja kao društvenog preduzeća  1990. godine
  • konstituisanje četiri preduzeća: Holding  preduzeće »Termoelektro« d.d., »Termoelektro-enel« a.d., »Termoelektro-Termoprojekt« d.d. i »Termoelektro-Cemeks«d.d. , 1991. godine
  • svojinsku transformaciju u  »Termoelektro« a.d  1999. godine
  • februara 2008. godine izvršena je privatizacija preduzeća od većinskog vlasnika, Švajcarske kompanije COMFITRADE SA, čijem koncernu i pripada
  • Decembra 2009. godine kompanija Termoelektro menja pravnu formu i prelazi iz Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću (Termoelektro d.o.o); sa jednim osnivačem sa udelom od 100%, Švajcarskom firmom COMFITRADE SA
Poslovi projektovanja, inženjeringa, izgradnje, montaže, ispitivanja, održavanja, remonta i revitalizacije najsloženijih, strateški važnih industrijskih objekata u oblasti hidroenergetike, energetike, rafinerijskog i petrohemijskog kompleksa, industrijskih postrojenja i metalurškog kompleksa delatnosti su kojom se Termoelektro bavi preko šezdeset godina u zemlji i inostranstvu.

Tokom svog postojanja »Termoelektro« je montirao preko 1.300.000 tona opreme, cevovoda i čelične konstrukcije i izgradio desetine termoelektrana i hidroelektrana ukupne snage preko 7.000MW, od kojih je 1.500MW u inostranstvu, i izveo montažne radove na pet rafinerija sa ukupnim kapacitetom prerade preko 12.000.000. tona petroleja.

U nizu projekata na industrijskim kompleksima koje je Termoelektro  radio mogu se istaći cementare Lafarž Beočin, Holcim Novi Popovac, Titan Kosjerić i Usje Makedonija. Iskustvo u radu pokazalo je da tokom montaže, rekonstrukcija i remonta  energetskih i industrijskih  objekata česta je potreba za specijalizovanom opremom. U cilju upotpunjavanja obima usluga Termoelektro poseduje i objekte u kojima se izrađuje nestandardna oprema. Samo za potrebe cementare Lafarž Beočin tokom 2003. godine izrađeno je 1200 tona nestandardne opreme. Izgrađene su stotine drugih objekata u oblasti crne i obojene metalurgije i u svim oblastima industrije kao što su: industrija celuloze i hartije, hemijska industrija, prehrambena industrija i ostale.

Termoelektro poseduje sopstvenu Školu za zavarivače, gde se vrše obuke i prekvalifikacije zavarivača od najnižeg nivoa pa do najvišeg, od 1990. godine obučeno je preko 1500 kandidata . Pored obuka zavarivača organizovane su i obuke za mašinske montere, brigadire, poslovođe, kontrolore i inženjere. 

Kako bi ispratio kvalitet izvedenih radova i upotpunio svoju uslugu Termoelektro je osnovao Tehnički centar za ispitivanje stanja opreme u eksploataciji, sa laboratorijama za ispitivanja sa i bez razaranja  metala i zavarenih spojeva , ispitivanje opreme pod pritiskom i ispitivanja ventila sigurnosti koje su akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije. 

Trenutno je Termoelektro angažovan na poslovima remonta, revitalizacije i održavanja rafinerijskog i petrohemijskog kompleksa u Pančevu, koje je i izgradio. Termoelektrane Nikola Tesla A i B, termoelektrane u Kostolcu, TE Kolubara, Panonske elektrane samo su deo energetskih objeketa u Srbiji koje je je izgradio Termoelektro i na kojima je i danas angažovan na poslovima rekonstrukcije i remonta. Na Nemačkom tržištu od 2003. godine Termoelektro je angažovan na objektima najvećeg Nemačkog energetskog sistema RWE  na izgradnji dva kotla u BOXBERG-u, montaži cevnog kotla pod pritiskom na elektranama MOOGRBURG i LUNEN.

Danas je Termoelektro partner svetski poznatih kompanija kao što su HITACHI POWER EUROPE GmbH, AE&E INOVA GmbH, BABCOCK BORSIG SERVICE GmbH , KHD HUMBOLDT – WEDAG GmbH.

Sve ovo pokazuje da je Termoelektro moderna kompanija koja se ubrzano razvija u skladu sa zahtevima tržišta. Investira se u najsavremeniju opremu, alate i sredstva, a sve sa ciljem da i u decenijama koje dolaze ostane lider na tržištu jugoistočne Evrope. Bogato iskustvo iz prošlih vremena, sadašnji dinamičan razvoj i stručnost garantuje da će veliki investitori na strateškim poslovima i objektima širom sveta, a posebno u Srbiji, u Termoelektru imati pouzdanog i profesionalnog partnera.